Dokumentācija un rezultāti

CDT Golfa tests:

Rezultāti
Dokumentācija

CDT Polārlapsa:

Rezultāti
SUP rezultāti
Rezultāti līknēs (XLS)
Nolikums
Tehniskais izklāsts

CDT Bezlapsas Tests:

Rezultāti
Reglaments

CDT Lapsa Simtiem:
Rezultāti
Reglaments
Tehniskais izklāsts

CDT Asfaltbetona Lapsa:
Rezultāti
Dokumentācija

CDT Lapsa skolā kad iet:
Rezultāti
Reglaments

Advertisements